PREMIS 2017 LLANTERNA DIGITAL
   
    Inici  |  Llanterna Digital  |  Bases  |  Notícies  |  Obres presentades  |  Fotos  |  TV  |  Edicions anteriors  |  Descàrregues  |  Facebook
català · occitan
   
 
     
  BASES
 
    Arxiu PDF - Bases PREMIS 2017 LLANTERNA DIGITAL
  Arxiu Word - Bases PREMIS 2017 LLANTERNA DIGITAL

Formularis d'inscripció
 
 
1. PRESENTACIÓ

Els Premis Llanterna Digital volen contribuir al foment de l’ús del català i de l’occità, a través de l’elaboració de curtmetratges el contingut dels quals tracti sobre la llengua, en sentit ampli i des de qualsevol perspectiva.
2. CATEGORIES

S’estableixen quatre categories:

1. Centres d’educació primària. El centre és qui opta al premi, a partir de la participació de l’alumne/a o del grup d’alumnes que elabora el curtmetratge, representats per un professor o professora.

2. Centres d'educació secundària.
El centre és qui opta al premi, a partir de la participació de l’alumne/a o del grup d’alumnes que elabora el curtmetratge, representats per un professor o professora.

3. Membres de la comunitat universitària. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup, amb un màxim de quatre realitzadors o realitzadores.

4. Oberta. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup, amb un màxim de quatre realitzadors o realitzadores. 

Per participar en la categoria Membres de la comunitat universitària i en la categoria Oberta cal ser major d’edat en la data de presentació de l’obra a concurs. Per a la categoria Membres de la comunitat universitària caldrà acreditar documentalment la vinculació de totes les persones que figuren com a responsables del curtmetratge a un centre universitari dins del termini de presentació de l’obra.

Els participants en la categoria Oberta podran gaudir de condicions econòmiques avantatjoses si volen fer ús de les instal·lacions de Magical Media.3. REQUISITS

3.1
Les obres han de ser originals.

3.2
La llengua ha de ser el català o l’occità, en qualsevol de les seves variants, o bé s’hi han d’incorporar subtítols en una d’aquestes llengües.

3.3 Durada de les obres:

a) Obres d’una durada no superior a 3 minuts, per a totes les categories.
b) Obres d’una durada no superior a 15 minuts. Només en la categoria Oberta.

Els curtmetratges han d’incloure, com a mínim, una presentació amb el títol de l’obra i uns crèdits amb l’autoria. En el cas de les categories de centres d'educació primària i secundària, la presentació i els crèdits no computen en la durada total del curt.

3.4 Les obres s’han de presentar en format digital.

3.5
Les persones responsables de les obres garanteixen que disposen de tots els drets per utilitzar els diferents elements que hi apareixen (imatges, música...).

3.6. Les obres que optin als premis en les categories de Centres d’educació primària i de Centres d'educació secundària hauran de contenir una reflexió sobre la funció de la normativa lingüística.


4. PREMIS

4.1
S’estableix un premi per categoria, en la modalitat de fins a 3 minuts, i un premi per a la modalitat de fins a 15 minuts.

a) Fins a 3 minuts:

- Centres d’educació primària: guardó, videocàmera digital, o lot de productes audiovisuals de valor equivalent, per al centre, i obsequi per a cada membre de l’equip autor de l’obra.
- Centres d’educació secundària: guardó, videocàmera digital, o lot de productes audiovisuals de valor equivalent, per al centre, i obsequi per a cada membre de l’equip autor de l’obra.
- Comunitat universitària (Premi Res Non Verba): guardó i 700 euros.
- Oberta (Premi Segre): guardó i 700 euros.

b) Fins a 15 minuts:

- Oberta (Premi Plusfresc): guardó i 700 euros.


Tots els premiats estan convidats a visitar les instal·lacions de Magical Media, de dilluns a dijous, en visita guiada i prèviament concertada.

Els responsables de les obres premiades rebran una acreditació documental d’aquest fet. En el cas de centres d’educació primària i secundària, la rebran tots els centres participants.


S’aplicarà a l’import dels premis la deducció dels impostos corresponents.

4.2
S’estableix un premi extraordinari, atorgat per votació popular a través del web, a la millor obra. Aquest premi consisteix en el guardó Llanterna Digital. Les votacions es podran fer des del 9 fins al 29 de maig de 2016, enviant un correu electrònic, sense text, l’assumpte del qual sigui el títol del curt que es vota, a l’adreça llanternadigital@gmail.com. Només es computaran un màxim de dos vots des d’una mateixa adreça de correu electrònic.

4.3
Les obres guanyadores es donaran a conèixer en l’acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc, la primera quinzena de juny, a Lleida. El dia, lloc i hora d’aquest acte es comunicaran, oportunament, a les persones participants a través dels mitjans de comunicació habituals.

4.4 Les obres guanyadores tindran difusió en els certàmens cinematogràfics amb els quals l’organització pugui establir acords de col.laboració, o en qualsevol altre espai que serveixi per donar a conèixer els treballs premiats.


5. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OBRES

Fins al 31 de març de 2017.6. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ A CONCURS

6.1
Les obres s’han de fer arribar en suport CD o DVD a la Direcció General de Política Lingüística a Lleida (rambla d'Aragó, 8. 25002 Lleida), juntament amb el formulari que hi ha a www.llanternadigital.cat, emplenat i amb la signatura original dels realitzadors. També es podrà, mitjançant un correu electrònic adreçat a llanternadigital@llanternadigital.cat, indicar una adreça d’Internet des d’on es pugui descarregar l’obra. En aquest cas, no es considerarà presentada l’obra mentre no es rebi la confirmació per part de l’organització del fet que la descàrrega ha estat feta amb èxit.

6.2
L’organització farà una selecció de les obres admeses a concurs per garantir-ne l’adequació a les bases. L’admissió es notificarà per correu electrònic.

6.3
Les obres admeses es podran veure a través del web www.llanternadigital.cat.


7. JURAT

7.1
El jurat estarà constituït per representants dels diferents organismes i entitats que participen en l’organització o que hi col·laboren i n’exercirà la presidència d’honor el Sr. Àlex Gorina, crític de cinema.

7.2 El jurat valorarà l’aportació de les obres a la reflexió sobre la llengua, l’originalitat en el tractament dels continguts i la qualitat artística.

7.3
En cas que el jurat consideri que les creacions presentades a una determinada categoria o modalitat no reuneixen un mínim de qualitat, podrà declarar el premi desert.8. PROPIETAT DE LES OBRES

8.1
Les obres admeses a concurs seran propietat de les persones que figuren com a realitzadores. 

8.2
Sense perjudici del punt 8.1, les persones propietàries de les obres en cedeixen els drets en favor de l’organització dels Premis Llanterna Digital i l’autoritzen expressament  perquè les pugui difondre, per qualsevol mitjà que consideri oportú, en el marc de les seves actuacions de promoció i difusió dels premis.9. OBSERVACIONS

9.1 L’organització es reserva el dret de no admetre a concurs les obres que no s’adaptin a les bases.

9.2 L’organització pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació de les bases de la manera que consideri més adequada.

9.3 La presentació d’una obra als Premis Llanterna Digital 2016 implica l’acceptació plena de les bases.

8.4 Qualsevol consulta sobre aquestes bases es podrà plantejar a l’organització a través de l'adreça electrònica llanternadigital@llanternadigital.cat.  


10. ORGANITZACIÓ

Els Premis Llanterna Digital estan organitzats per la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de la qual formen part la Direcció General de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística - CNL de Lleida, els serveis territorials d’Ensenyament, de Salut i de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Llengües de la Universitat de Lleida,  l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida i el Servei Lingüístic de Comissions Obreres.
 
 
 
 
    Organització: Amb la col·laboració de:    
 

 

       
    Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida